Odpowiednia dieta seniora – czyli jaka i dlaczego jest tak ważna?


Żyjemy coraz dłużej, co jest efektem postępu medycyny, poprawy higieny i warunków życia. W 2020 r. przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 72,6 roku, natomiast kobiet 80,7 roku. Co prawda, w porównaniu z rokiem poprzednim, statystyki te są niższe – wskutek epidemii COVID-19 średnia długość życia została skrócona o odpowiednio o 1,5 i 1,1 roku.[1] Niemniej jednak, starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem nieuniknionym. Dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie chorób, które dotykają seniorów, a których istotnym wsparciem zarówno prewencji, jak i leczenia, jest odpowiednie żywienie. O tym, dlaczego właściwie skomponowana dieta pozytywnie wpływa na zdrowie starszych osób i z czego powinien składać się jadłospis seniora, przeczytasz w poniższym artykule.

 

Kim jest senior?

Starość następuje po okresie dojrzałości i powinna być mierzona stanem organizmu danej osoby. Okres 60-65 lat często określa się mianem „wczesnej starości”, kiedy dolegliwości związane z wiekiem nie są nazbyt odczuwalne. Pacjent starszy to osoba, która ukończyła 65. rok życia – jest to umowna granica, którą należy rozpatrywać dla każdego indywidualnie, gdyż wiek biologiczny nie zawsze odpowiada temu kalendarzowemu. Na kondycję człowieka wpływają m.in. predyspozycje genetyczne, środowiskowe, sytuacja społeczna i styl życia, np. sposób żywienia, aktywność fizyczna, używki.

 

 

Czym jest niedożywienie i dlaczego seniorzy są na nie szczególnie narażeni?

Niedożywienie to stan organizmu występujący na skutek niedoboru składników pokarmowych wynikający z braku wchłaniania lub braku spożywania substancji żywieniowych, prowadzący do zmiany składu ciała. Aż 1 na 3 pacjentów w starszym wieku jest zagrożony niedożywieniem. Jakie sygnały mogą o tym świadczyć?

 

Niedożywienie może wystąpić na skutek przewlekłych chorób powodujących zwiększone zapotrzebowanie na składniki, braku apetytu czy niechęci do jedzenia, problemów z przygotowywaniem i przyjmowaniem pokarmów, zaburzeń w odczuwaniu smaków i zapachów, depresji i poczucia osamotnienia, a także sytuacji finansowej czy niezdolności do wykonywania codziennych czynności, takich jak gotowanie czy zakupy. Narażeni na nie są również pacjenci zmagający się z chorobą Alzheimera czy Parkinsona, a także pacjenci leżący.

 

Odpowiednie żywienie

Aby uniknąć stanu niedożywienia i jego skutków, warto skupić się na stosowaniu przez seniora odpowiedniej dla niego diety. Dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych substancji odżywczych, może pozytywnie wpłynąć na stan odżywienia, co jest ważne w kontekście walki z chorobą, przyspieszenia rekonwalescencji, leczenia urazów (np. odleżyn i innych trudno gojących ran), skracania czasu hospitalizacji czy poprawy samopoczucia seniora. Odpowiednie żywienie wspomaga odporność, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworów i chorób przewlekłych, a jeśli takowe już wystąpiły – wspiera stosowane metody leczenia, a niekiedy decyduje o tym, czy terapia może zostać podjęta.

Zdrowe starzenie się w znacznym stopniu zależy więc od zdrowego stylu życia, w tym m.in. od pełnowartościowej i zbilansowanej diety. Najważniejszymi składnikami odżywczymi w jadłospisie seniora są:

 

 

Do jakich jeszcze zasad zdrowego stylu życia powinni stosować się seniorzy?

 

Trudności w przyjmowaniu pokarmów – czy jest na to sposób?

Zdarza się, że seniorzy nie są w stanie przyjąć wszystkich niezbędnych składników odżywczych drogą tradycyjnej diety i zaspokoić nią zapotrzebowania energetycznego. Może być to skutkiem dysfagii (zaburzenie polegające na utrudnionym połykaniu pokarmów i płynów), choroby Alzheimera czy Parkinsona, brakiem apetytu czy problemami z odczuwaniem smaków i zapachów. Warto wówczas skonsultować z lekarzem wdrożenie żywienia medycznego, które w małej objętości dostarcza odpowiednią ilość składników, takich jak np. białko. Żywienie medyczne zaleca się pacjentom, którzy:

Bibliografia:

  1. Raport GUS dot. trwania życia w 2020 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2020-roku,2,15.html
  2. Kanikowska A., Swora-Cwynar E., Kargulewicz A., Grzymisławski M., Niedożywienie w wieku podeszłym – niedoceniony problem kliniczny, GERIATRIA 2015; 9: 31-38
  3. Krzymińska-Siemaszko R., Lewandowicz M., Wieczorkowska-Tobis K., Niedożywienie jako wielki zespół geriatryczny, GERIATRIA 2016; 10: 179-183.
  4. Karasek E., Jak geriatria może pomóc starszemu człowiekowi?
  5. Palka M., Podstawowa opieka zdrowotna nad osobami w wieku podeszłym, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014; 12(4): 358-369.
  6. Gabrowska E., Spodaryk M., Zasady żywienia osób w starszym wieku, Gerontologia Polska, tom 14, nr 2, 57-62.
  7. Grudziński A., Madej-Babula M., Żywienie osób starszych, Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (ignatianum.edu.pl)

Przeczytaj:


Powiązane:
Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.